top of page

היה היה רעיון שנולד בראשן של שלוש מעצבות – אלה מוסקוביץ, טל מימון ומורין גלימר – שותפות בקולקטיב ״המריצה״, שהרגישו כי לילדים ולילדות בישראל חסר ספר על דמויות נשיות מעוררות השראה מהמקום ומהזמן הזה. הרעיון התגלגל, הפך למיזם חברתי ולפרויקט גיוס המונים, וזכה ביותר מאלף תומכות ותומכים נלהבים שהוזמנו להציע דמויות לספר. 

bottom of page